Algemene voorwaarden
Elements & Energy of Change Academy

Voordat je gebruik maakt van onze diensten, raden we je aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen jou als gebruiker en Elements & Energy of Change Academy als dienstverlener te reguleren.

Bij Elements & Energy of Change Academy streven we ernaar om een waardevolle en inspirerende leeromgeving te bieden, waar je kunt groeien en ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied. Onze diensten omvatten een scala aan educatieve mogelijkheden, waaronder online modules, webinars, en andere leermiddelen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 01-05-2024


Artikel 1. Acceptatie van de voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Elements & Energy of Change Academy stem je ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten.


Artikel 2. Beschikbaarheid van de diensten

We streven ernaar om onze diensten te allen tijde beschikbaar te stellen, maar we kunnen niet garanderen dat onze website of diensten te allen tijde foutloos of ononderbroken zullen zijn. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze diensten of om deze tijdelijk of permanent stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.


Artikel 3. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website van Elements & Energy of Change Academy, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's en cursusmateriaal, is eigendom van Elements & Energy of Change Academy en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elements & Energy of Change Academy.


Artikel 4. Gebruikersgedrag

Je stemt ermee in om onze diensten alleen voor legitieme doeleinden te gebruiken en je te houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Het is niet toegestaan om onze diensten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van spam, het uploaden van schadelijke software of het schenden van de privacy van anderen.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

Elements & Energy of Change Academy is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. We zijn ook niet verantwoordelijk voor enige schade aan je computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van het gebruik van onze diensten.


Artikel 6. Wijzigingen in de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website en diensten. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.